Flyselskaber vil have gennemsigtighed

10-08-2017
Flyselskaberne betaler årligt mere end 600 mio. kroner i security-afgifter til Københavns Lufthavn, og nu ønskes der en større gennemsigtighed.

Der er stigende utilfredshed blandt flyselskaberne i Københavns Lufthavn med størrelsen af de afgifter, som lufthavnen opkræver på sikkerheds-området.

I Københavns Lufthavn betaler flyselskaberne nemlig 45,48 kroner i security-afgift for hver af de afrejsende lokale passagerer, mens taksten er 30,38 kroner for en flypassager, der benytter CPH som transferlufthavn. Samlet giver det en årlig indtægt for den danske hovedstadslufthavn på op imod 615 mio. kroner baseret på passagertallene fra 2016.

Da det er flyselskaberne og deres passagerer, der betaler regningen, er der et ønske om at få dokumenteret, hvad det er, der betales for. Som udgangspunkt har EU-forordning 300/2008 fastsat, at det er den enkelte EU-medlemsstat, der selv beslutter, om omkostningerne til sikkerhed i de respektive lufthavne afholdes af medlemsstaten, lufthavnsoperatører eller flyselskaber, og i Danmark er det lufthavnene der afholder omkostninger, der så efterfølgende væltes over på flyselskaberne og dermed de rejsende i sidste ende.

Savner transparens
Thomas Cook Airlines Scandinavia er i dag det største charterflyselskab i Københavns Lufthavn, og selskabet har bemærket, at man i CPH betaler tre gange så meget for sikkerhed, som det er tilfældet i Billund Lufthavn, hvor der blot skal betales 14,50 kroner per afrejsende passager.

“Københavns Lufthavns sikkerhedsafgift er højere end i andre danske lufthavne, og det er korrekt, at de har mere trafik, men de har også væsentligt flere passagerer at fordele omkostningerne på. Trafikstyrelsen godkender afgifterne, men det er vanskeligt for os at se, hvad pengene bliver brugt til. Vi savner noget mere transparens, herunder vished for, at det opkrævede sikkerhedsgebyr alene dækker de faktiske sikkerhedsomkostninger. EU lovgivningen har fastlagt, at lufthavne ikke må opkræve mere end de faktiske sikkerhedsomkostninger,” siger Henning Romme-Mølby, juridisk chef hos Thomas Cook Airlines Scandinavia til CHECK-IN.dk.

Hos Thomas Cook Airlines er man af den opfattelse, at konkurrenceudsættelse vil kunne bidrage til lavere sikkerhedsafgifter. Det er der eksempler på fra en række andre lande.

“Konkurrencemomentet mangler, når der er tale om selvregulering. I dag kan Københavns Lufthavn som udgangspunkt opkræve, hvad de mener, at det skal koste, men der er mange storlufthavne i andre lande, der kan gøre det billigere, end hvad man kan gøre det for i CPH,” påpeger Henning Romme-Mølby.

Hos Københavns Lufthavn tilbageviser man kritikken og peger på, at lufthavnen er underlagt en takstregulering – også på sikkerhedsområdet.

“Det er væsentligt at holde sig for øje, at CPH som den eneste danske lufthavn er underlagt takstregulering. Det betyder, at security-taksterne også er reguleret og dermed også underlagt særskilt revision. Security-taksten i CPH kan dermed kun dække udgifter relateret til security-arbejde, og kan dermed ikke ’subsidiere’ andre opgaver,” lyder det fra driftsdirektør Kristian Durhuus i Københavns Lufthavn.

Effektiv lufthavn
Ifølge Thomas Cook Airlines har lufthavnen i overensstemmelse med EU-lovgivningen kun hjemmel til at opkræve betaling for de nødvendige omkostninger til sikkerhed, og det kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bede om at få dokumenteret gennem overblik over de samlede omkostninger og indtægter på dette separate taksttområde.

Københavns Lufthavn er dog af den opfattelse, at lufthavnen har en særdeles effektiv security-proces, der tre år i træk er blevet kåret som verdens bedste i den internationale Skytrax-undersøgelse, og samtidig peger lufthavnen på talrige kåringer som Europas mest effektive lufthavn.

“Vi gennemfører løbende benchmarks overfor andre lufthavne, og de viser generelt, at vi har en meget høj medarbejderproduktivitet, ligesom vi er gode til at planlægge og prognosticere.  Vi arbejder hele tiden på at forbedre produktiviteten inden for den gældende overenskomst,” lyder fra driftsdirektør Kristian Durhuus i Københavns Lufthavn.

De argumenter preller dog af på administrerende direktør Jesper Rungholm fra Danish Air Transport, der er blandt lufthavnens 10 største flyselskaber.

“Mine passagerer har ikke i de seneste par år bemærket, at Københavns Lufthavn er mere effektiv. Vi ser lufthavne i London-området, der er mere effektive end CPH, og vi vil ikke betale en krone mere for effektiv security i CPH end i andre lufthavne,” siger Jesper Rungholm.

Ni gange dyrere end i Spanien
Thomas Cook Airlines flyver meget til eksempelvis spanske lufthavne og andre områder i Sydeuropa. Her har selskabet bemærket, at omkostningerne er betydeligt lavere.

“I Spanien er omkostningen under fem kroner per passager, og det vil med andre ord sige, at det beløb, der opkræves som sikkerhedsgebyr i Københavns Lufthavn, er omkring ni gange højere, end det beløb, der opkræves i Spanien. Københavns Lufthavn bør til enhver tid bestræbe sig på at udføre sikkerhedsopgaverne så omkostningseffektivt som muligt, og det vil alt andet lige være mere omkostningseffektivt, hvis Københavns Lufthavn får mulighed for at lade andre sikkerhedsvirksomheder byde ind på opgaven. Dermed kan vi som brugere af lufthavnen også i højre grad få vished for, at Københavns lufthavn rent faktisk også lever op til forventningen,” siger Henning Romme-Mølby.

Thomas Cook-chefen understreger, at Københavns Lufthavn til enhver tid skal sikre sig, at sikkerhedskravene i lufthavnen overholdes, men der efterlyses samtidig et større initiativ til at reducere omkostningerne.

“Jeg savner, at Københavns Lufthavn aktivt går ud og appellerer til politikerne med et ønske om konkurrenceudsættelse. Det burde være en naturlig opgave for lufthavnen, og de burde advokere stærkere for det. Hvis det kan give anledning til en potentiel gebyrnedsættelse for luftfartsselskaberne, så vil det gøre Københavns Lufthavn endnu mere attraktiv og dermed også skabe mere vækst for lufthavnen,” mener Henning Romme-Mølby.

 

Relaterede artikler:

Priser for sikkerhedskontrol varierer

Trafikstyrelsen: EU-regler skal overholdes

Trafikstyrelsen giver lufthavne “enorm byrde”

Stram fortolkning koster små lufthavne dyrt

Minister: Nemmere sikkerhedskontrol kan ikke lade sig gøre

 

Business Traveller Denmark ApS - Mariendalsvej 28 - 2000 Frederiksberg - Telefon: +45 33114413 - info@btdk.dk - CVR: 29322724