Ny luftfartslæge må ikke drive klinik

13-05-2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger i øjeblikket en ny luftfartslæge, der i modsætning til forgængeren ikke må bijobbe ved at drive egen flyvemedicinsk klinik.

Skandalen omkring den nu fyrede luftfartslæge i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), har betydet at styrelsen nu skal på udkig efter en ny luftfartslæge, som ønsker at skifte det nuværende job som flyvelæge ud med en rolle som embedsmand, der blandt andet skal føre tilsyn med flyvelæger og flyvemedicinske klinikker i Danmark.

I et jobopslag som TBST netop har publiceret, søges således en ny luftfartslæge til styrelsen med tiltrædelse snarest muligt. På et enkelt område er ansættelsesvilkårene ændret fra tidligere. Det vil ikke være tilladt selv at drive virksomhed inden for området sideløbende med embedsmandsrollen i styrelsen.

”Du vil ikke kunne drive en privat flyvemedicinsk praksis ved siden af jobbet som luftfartslæge,” skriver TBST i jobopslaget.

Denne nye særregel vil betyde, at en ny luftfartslæge ikke vil kunne havne i en problematisk dobbeltrolle.

“Det er styrelsens vurdering, at der på denne måde ikke opstår usikkerhed omkring habilitetsmæssige forhold,” siger vicedirektør Kåre Clemmesen fra TBST til CHECK-IN.dk

Kritiseret dobbeltrolle
Den begrænsning var der ikke i forhold til forgængeren, hvis dobbeltrolle som luftfartslæge i styrelsen sideløbende med drift af egen flyvemedicinsk klinik, har været kendt og kritiseret siden 2007 og frem til begyndelsen af april i år, hvor luftfartslægen officielt blev afskediget.

Gennem luftfartslægens egen klinik, Doctors.dk, havde tilknyttede læger gennemført helbredsundersøgelser af piloter og flyveledere uden at have den nødvendige godkendelse, og samtidig er der mistanke om uretmæssig anvendelse af lægestempler samt bevidst forsøg på at vildlede de ansatte i styrelsen. Den fyrede luftfartslæge er samtidig blevet politianmeldt.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) måtte ved et åbent samråd i Transport -, Bygnings- og Boligudvalget den 2. maj erkende, at styrelsens tilsyn ikke kunne dæmme op for en “bedragerisk person”.

Skal holde sig opdateret
Herudover forklarede ministeren, at årsagen til, at det hidtil havde været tilladt, at styrelseslægen drev sin egen klinik sideløbende med funktionen i den statslige styrelse, hænger sammen med, at lønnen ikke er særlig attraktiv i TBST. Samtidig er der et EU-krav om, at styrelseslægerne hele tiden skal holde sig orienteret om den praktiske del af arbejdet.

Hvordan dette sikres for den nye luftfartslæges vedkommende, har styrelsen allerede et bud på.

“Der er flere måder, hvorpå vi kan sikre, at luftfartslægen løbende holder sig fagligt up-to-date. Det kan for eksempel være kurser og seminarer; en anden er muligheden for at luftfartslægen kan følge arbejdet på et AeMC (flyvemedicinsk klinik, red.) i et par dage årligt. Den præcise sammensætning er et forhold, som styrelsen vil aftale nærmere i forbindelse med ansættelsesforløbet,” lyder det fra styrelsens vicedirektør.

TBST oplyser, at ansættelsen af den nye luftfartslæge sker efter gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og Finansministeriet og således vil afhænge af kompetencer.

 

Relaterede artikler

Transportminister erkender svigt i Trafikstyrelsen

Fejlskøn halverer antal piloter til helbredsundersøgelse

Fyret flyvelæge er blevet politianmeldt

Business Traveller Denmark ApS - Mariendalsvej 28 - 2000 Frederiksberg - Telefon: +45 33114413 - info@btdk.dk - CVR: 29322724